2. Identitat i cohesió de la professió
2.1. Introducció

La psicologia és una professió que engloba aspectes en comú per a tots i totes les professionals, però a la vegada la seva aplicació és àmplia i diversa. És per això que cal treballar des del reconeixement i valor que comporta aquesta diversitat, però també des de les coses que ens uneixen i fan forta la nostra professió. 

Tampoc podem oblidar que la psicologia és una ciència de la salut en tots els seus àmbits laborals i que manté la seva unitat en l’actitud científica i deontològica i vers el respecte a les bones pràctiques. I que alhora, tot i ser part de la sanitat, va molt més enllà d'aquest àmbit.

Mentre la ciència i la deontologia mantenen la unitat de la professió, els perfils professionals i els àmbits laborals exploren la pluralitat. 

A més, en el marc actual la salut mental i el benestar emocional ens han fet més visibles: és el moment d’avançar junts, per consolidar la professió i prestigiar-la. 

2.2. Què hem aconseguit?
 • La inclusió d’experts de diferents seccions en els projectes derivats d’alguns convenis amb altres institucions.

 • El suport i l’impuls d’accions compartides entre diferents àmbits a través del Consell Professional.

 • Un creixement exponencial en l’aparició en els diferents mitjans amb un discurs compartit del valor diferencial que aporten els/les psicòlegs/òlogues, independentment de l’àmbit en què actuen.

 • El posicionament del COPC com a referent informatiu per als mitjans de comunicació en temes de salut mental i abordatges psicològics.

 • Projecte Mapa de la Professió, que pretén ser una eina per a la definició de les característiques de la pràctica de la psicologia en els diferents àmbits, un mapeig dels serveis en tot el territori i també d’aquells aspectes comuns a tota la professió.

 • Contra l’intrusisme: Creació d’una Comissió contra l'intrusisme, creant un espai web dirigit a canalitzar les denúncies i potenciar una estratègia de comunicació externa cap a la ciutadania: campanyes de comunicació multicanal i posicionament de veus expertes de psicòlegs i psicòlogues en mitjans de comunicació.

2.3. I ara, què farem?
 • Crearem un observatori/espai de reflexió sobre la identitat, funcions socials  i pervenir de la professió. Quin és el futur a curt i mitjà termini de la professió és una pregunta a mantenir oberta i  respondre periòdicament per tal d’orientar l’acció dels òrgans de govern del COPC.

 • Organitzarem una jornada sobre “La Psicologia en el segle XXI. Reptes per a la construcció d’una identitat compartida”, per tal que puguem assentar les bases de la nostra professió de forma individual i conjunta, sempre mirant cap al futur.

 • Situar al COPC com un espai de coneixement i networking, impulsant Congressos i Jornades que contribueixin a compartir interessos comuns de la professió, impulsar el desenvolupament professional i donar suport a la recerca.

 • Impulsarem grups de treball interseccions per a fomentar la xarxa col·laborativa entre seccions i crear projectes transversals per tal d’aconseguir una major cohesió entre tots i totes.

 • Continuarem incloent als/les experts/es de diferents seccions en els projectes derivats d’alguns convenis amb altres institucions.

 • Avançarem en noves fases del projecte Mapa de la professió, vinculant-lo al directori professional, a les acreditacions i a tots els projectes dirigits a fomentar l’ocupabilitat.

 • Potenciarem, encara més, el COPC com a referent de la Psicologia en els mitjans de comunicació, per tal de garantir una informació contrastada, plural i de qualitat sobre els diferents aspectes de la nostra professió i els nostres àmbits d’intervenció.