3. Promoció, ocupabilitat i potenciació dels àmbits d'intervenció
3.1. Introducció

La psicologia és una professió plural, oberta, rica i diversa que compta amb nombrosos àmbits d’intervenció. Per això tenim clar que impulsar, nodrir i promoure tots els sectors de la psicologia és enfortir la professió. 

La nostra línia de treball se seguirà vertebrant en pensar i actuar tant per les 12 Seccions professionals i els 129 Grups de treball, com per les Comissions Socials i Sèniors, la Comissió de Psicoanàlisi i el Comitè d'Infància i Adolescència del COPC, la Comissió de Cultura i el Comitè de e-Psicologia.

Com a ciència de la salut, més enllà de l’àmbit sanitari s’obren altres espais per l'ocupabilitat dels col·legues. El Departament d’Ensenyament ja contracta professionals de la psicologia en les Unitats d’Acompanyament i Orientació. El Pla estratègic de serveis socials contempla incloure psicòlegs en els Serveis Socials Bàsics pel 2023 i la Diputació de Barcelona, Psicologia de les emergències s’ha fet més necessària i visible. Psicologia jurídica i ARC cada cop estan més implicades. Trànsit, psicologia de l’esport, de les organitzacions i treball, totes defensen perfils professionals cada cop més necessaris. La nostra professió, amb la perspectiva de gènere com un valor de la nostra professió, en un 80% femenina, està present en la secció de Psicologia de les dones, gèneres i diversitats, convidada a participar en una comissió del Ministerio de Igualdad.

3.2. Què hem aconseguit?
 • La participació activa en projectes de l'Administració (com el nou pla de treball de Protecció Civil en emergències) i la realització dels encàrrecs i dictàmens tècnics proposats per part de l’administració, com ara el Departament de Justícia i la Diputació de Barcelona.

 • L’establiment de noves acreditacions a Catalunya, la millora d’aquelles que ja teníem i la participació activa en la CNAP (sent membres de la comissió) per a garantir el futur assoliment de noves especialitats.

 • La implantació i impuls dels Premis dels Grups de Treball al foment de l'ocupabilitat i el Premi a les millors tesis doctorals amb la missió de potenciar la relació amb les Universitats.

 • La potenciació de llistes de professionals accessibles i transparents a través del nou web i del directori, com ara els llistats de mediació i jurídica.

 • La promoció del coneixement avançat en les diferents àrees amb jornades, formacions i cursos específics, com ara la preparació d’oposicions.

 • Hem enfortit l’aliança amb la Fundació Galatea col·laborant en l’ampliació del quadre de psicòlegs i psicòlogues col·laboradors en els programes d'atenció psicoterapèutica, accions formatives i intervencions en equips a les organitzacions sanitàries. 

3.3. I ara, què farem?
 • Enfortir encara més la presència dels/les psicòleg/òlogues en els espais professionals i de representació político-tècnica, per a aconseguir una major representativitat del COPC i de la Psicologia en les diferents Administracions, Institucions, Comissions i/o taules tècniques. 

 • Revaloritzar la professió afavorint el coneixement i l’especialització en les diferents àrees de treball.

 • Potenciar l’actualització i la formació permanent en els seus diversos àmbits, impulsant la formació especialitzada, accessible i innovadora, per a enriquir la pràctica professional dels psicòlegs/òlogues. 

 • Fer del COPC un espai de treball, de representació i de networking.

 • Donar suport a iniciatives que s’estan duent a terme i continuar creant nexes amb entitats professionals, tenint cura de la bona praxi dins dels estàndards ètics i deontològics.

 • Aconseguir un major treball transversal i de col·laboració entre les Seccions. 

 • Donar suport continuat als Grups de Treball per tal que puguin assolir de forma efectiva i eficient els objectius que s'han proposat. 

 • Detectar les noves necessitats en formació, i també de l'ús de noves tecnologies.