4. Prestigi de la professió i bones pràctiques
4.1. Introducció

La psicologia és una ciència i, també, una professió. Mentre que la Universitat produeix graduats en la ciència, el Col·legi genera ocupabilitat i explora nínxols de mercat. I mitjançant la formació en competències, genera nous perfils professionals i fa que el mercat ens reclami.

Avui dia, la ciència aplicada es desplega en cada vegada més àmbits d’actuació i alhora les actuacions professionals enriqueixen, com experiments naturals, la producció acadèmica.

És per això que considerem imprescindible el pont entre acadèmia i pràctica aplicada, i la relació i col·laboració entre el Col·legi i les universitats.

Com a institució que representa a tota la professió, hem de ser un referent en l’establiment de bones pràctiques i en la transmissió del nostre coneixement a la ciutadania en forma de comunicació clara i útil.

Hem de fer-nos cada cop més visibles i mostrar les nostres aportacions a la societat, tant des del vessant més estrictament professional com en altres àmbits en els quals, com a professionals de la psicologia, fem aportacions interessants. El lligam entre la cultura i la psicologia n’és un bon exemple.

4.2. Què hem aconseguit?
 • Hem iniciat un projecte de Tutoria científica i uns premis a les millors tesis doctorals.

 • Hem enfortit la relació amb les universitats de tot el territori, i la nostra col·laboració, amb les xerrades sobre les sortides professionals, sumant cada dia més precol·legiats/ades al COPC.

 • Hem creat un espai web dirigit a canalitzar les denúncies d’intrusisme i potenciat una estratègia de comunicació externa cap a la ciutadania: campanyes de comunicació multicanal i posicionament de veus expertes de psicòlegs i psicòlogues en mitjans de comunicació.

 • Hem fomentat la part més pedagògica i preventiva de la Comissió Deontològica, incorporant la mediació dins dels processos deontològics i creació de les FAQ deontològiques com a resultat de la col·laboració entre les Seccions i la Comissió Deontològica per a facilitar la pràctica professional. 

 • Hem posat en marxa de projectes útils per millorar la pràctica professional com el nou projecte de supervisió clínica.

 • Hem potenciat de la Comissió de Cultura i del Psicurt, com a eina de sensibilització, visibilització, reducció de l’estigma i vinculació entre la psicologia i la cultura.

 • Hem potenciat de la Psicoxarxa no només per fer accessible la psicologia a aquelles persones que més ho necessiten, sinó que ha resultat ser un observatori de les mancances de recursos públics en relació amb l’atenció psicològica de la ciutadania.

Durant la COVID, algunes de les accions més destacades van ser: 

 • Elaboració de guies i materials professionals per als col·legiats/des, Institucions i administracions públiques i per a la societat general.

 • Acompanyament, oferint recursos actualitzats i recomanacions per a professionals.

 • Telèfon d'assistència per la societat (conveni amb l’Ajuntament de Barcelona).

 • Col·laboració amb el Departament de Salut per a la Vacunació de col·legiats sanitaris i no sanitaris (COVID-19).

4.3. I ara, què farem?
 • Millorarem les xerrades a les universitats incorporant experts/es de les seccions i Grups de Treball.

 • Continuarem treballant per la base, el talent i l'excel·lència del COPC,  tot promovent la participació col·legial i el reconeixement de les Seccions i dels Grups de Treball.

 • Crearem materials de divulgació i plataformes d’assessorament sobre temes d'interès per a la ciutadania, en col·laboració amb les administracions quan sigui necessari.

 • Millorarem la comunicació interna i cap a la societat sobre els aspectes relacionats amb l'intrusisme, a través de campanyes d’alt impacte.

 • Seguirem donant suport i impulsant la Comissió de cultura i el Psicurt.

 • Continuarem facilitant als i les col·legiades la possibilitat de desplegar la seva solidaritat a través de la professió mitjançant la Psicoxarxa.

 • Ens anticiparem (aprofitant l’experiència que ens ha donat la Pandèmia) en les accions requerides per a la societat davant de qualsevol situació de crisi local o global que tingui un potencial o manifest impacte emocional per a la ciutadania.