6. Territoris, més a prop
6.1. Introducció

Apostem per una política territorial del COPC compromesa, aliada, atenta a les necessitats col·legials i cooperativa amb les delegacions territorials.  

Cada territori té les seves particularitats i tradicions que fan més fort al COPC, arrelat al territori, proper a la ciutadania i a les administracions locals i ofereixen l'oportunitat de participar i estar més presents en els projectes particulars del territori.

Per això, la col·laboració entre tots els òrgans de govern del COPC com un objectiu clau: un accés als serveis, oportunitats i avantatges de la col·legiació igual per qualsevol col·legiat/da, visqui on visqui. 

6.2. Què hem aconseguit?
  • Reforma dels Estatuts, incorporant als presidents/ta  de delegacions tant a la Junta de Govern amb veu i vot per estar presents en totes les decisions que es prenen així com, representants territorials en totes les comissions del COPC.

  • Els departaments tècnics del Col·legi estiguin més organitzats, amb reunions setmanals i processos organitzatius més eficients.

  • La formació sigui transversal, online i en streaming, remodelant tota la part tecnològica del col·legi amb la millora de les instal·lacions. Així qualsevol formació pot ser accessible des de qualsevol punt del territori.

  • Digitalització del COPC, amb el canvi de web, per millorar l'oferta de serveis i facilitar tràmits telemàtics sense haver-se de desplaçar a les instal·lacions del COPC.

  • Remodelació de les seus, durant els últims anys s’han portat a terme la remodelació de les 4 seus del col·legi (Barcelona, Tarragona, anys enrere ja s’havien millorat les de Girona i Lleida).

6.3. I ara, què farem?
  • Continuar mantenint una cooperació clara, ferma i compromesa amb les Juntes Rectores, sumant la seva participació i coneixement ens els projectes polítics, tècnics i de representació.

  • Augmentar l’accessibilitat la cartera de serveis, facilitant les gestions i tràmits dels col·legiats/des a través dels recursos digitals: tràmits, gestions, formacions i molt més al teu abast.

  • Millorar les oportunitats, simplificant i sistematitzant la gestió interna del COPC, per a potenciar els models de gestió de les Delegacions i empoderant l’acció política de les juntes rectores en la mida que participen de la Junta de Govern de tot el COPC.

  • Dotar els territoris dels recursos necessaris per poder gestionar les delegacions seguint el model de gestió general, alhora que garantint que comptin amb l’autonomia suficient per a mantenir la idiosincràsia de cada territori.