5. Treu més profit del COPC!
5.1. Introducció

El COPC és, i ha de continuar sent, una cartera de serveis útils pels col·legiats i col·legiades. Per aquest motiu, treballarem perquè encara hi puguis trobar més serveis i avantatges de forma àgil i accessible. Per això potenciar la digitalització, la tecnologia i la millora de la comunicació ha de ser un punt clau perquè en puguis treure el màxim de profit.

5.2. Què hem aconseguit?

Pel que fa a la quota col·legial, sabies què hem aconseguit?

 • L'exempció del pagament de la derrama local social pels nous col·legiats.

 • Avantatges per la maternitat (quota col·legial), exempció de la quota col·legial per a jubilats no exercents, bonificacions per a persones en atur i ajuts especials per l’atur post-COVID (2021).

 • Manteniment de la quota sense aplicar els augments anuals de l’IPC.

Respecte als avantatges, bonificacions i beneficis, alguns d’aquests són:

 • Conveni amb PIMEC: Programes d’assessorament per a empreses per a fomentar la recol·locació i l'emprenedoria, l’oficina d’ajuts i subvencions, plataforma digital PIMEC Facturafy de forma gratuïta, kit digital per a centres de psicologia i formacions, entre d’altres.

 • Oposicions: descomptes en acadèmies per la preparació de cursos i avantatges en acadèmies 

 • Intercol·legial: Certificat digital per autònoms. 

 • Descomptes en pòlisses i mútues mèdiques per als/les col·legiats/ades i altres com els del portal Colectivos VIP que ha augmentat un 200% i cada cop són més les empreses que hi col·laboren.

I en relació amb els serveis i recursos propis del COPC, ens agradaria que sabessis que:

 • Biblioteca i recursos:

 • Increment dels recursos de la Biblioteca i augment de l’ús per part dels col·legiats (amb un 43% més respecte a 2020).

 • Actualització del recopilatori de recursos per a la preparació d’oposicions.

 • Nous convenis amb les editorials més prestigioses del mercat (com ara TEA Ediciones) i avantatges en formacions de proves psicològiques.

 • Deontologia:

  • Totes les formacions deontològiques gratuïtes per a col·legiats/ades i precol·legiats/ades.

 • Formació:

  • Hem multiplicat per tres l’oferta formativa.

  • Millora exponencial de la formació online amb les reformes de la seu electrònica per a perfeccionar els espais i el streaming amb la missió de garantir l’accés a qualsevol col·legiat del territori independentment d’on visqui i d’on treballi.

 • Borsa de treball:

  • Increment de les ofertes a través de la Borsa de treball: un 51% més respecte al total del 2020, i un del 36% respecte del 2019.

 • Directori professional:

  • Increment de les consultes: 18% d’augment en relació amb el 2020 (aprox. 300 consultes).

 • Servei d’orientació professional:

Sessions d’orientació individual i tallers grupals d’assessorament professional, presencial i online.

5.3. I ara què farem?
 • Consolidarem i millorarem els projectes encetats en la legislatura anterior.

 • Potenciarem encara més la Borsa de Treball perquè sigui, per als contractadors, un recurs de referència de cerca de professionals de la psicologia

 • Potenciarem el directori professional per a transformar-lo en l’eina de referència per a la cerca de professionals de psicologia, tant per a la ciutadania com per als contractadors.

 • Treballarem per a mantenir i seguir aconseguint nous avantatges, bonificacions i beneficis a través de convenis amb altres institucions.

 • Explorarem més possibilitats de col·laboració amb PIMEC, amb més avantatges per als i les professionals, enfortint l’aliança que contribueixi al desenvolupament professional dels professionals autònoms i les petites i mitjanes empreses de l’àmbit de la psicologia

 • Ampliarem els serveis d’orientació professional i assessorament (emprenedoria, economia, etc.) a través de convenis amb altres institucions (per exemple, CECOT, ASENCAT, Barcelona Activa…)

 • Treballarem per millorar encara més les formacions, garantint l’accés i la qualitat d'aquestes. 

 • Treballarem per a incrementar el número de precol·legiats/ades, com a via d’entrada a la col·legiació dels psicòlegs i les psicòlogues més joves.